HESTIA

 • De naam Hestia houdt direct verband met het griekse woord voor restaurant – estiatorio, afgeleid van estia , dat meerdere betekenissen kent:

  1. Centrale plaats in een gebouw, gebruikt voor verwarming en bereiding van voedsel
  2. Brandhaard, vuurplaats
  3. (Tijdelijke) verblijfplaats
  4. Plaats van samenkomst, waar dingen, ideeën, mensen zich verzamelen
  5. Vertrekpunt, epicentrum van waaruit dingen, ideeën, mensen zich verspreiden

In het oude Griekenland was Hestia de godin van vuurplaats en tempel, hoedster van de huiselijke haard en archetype van meditatieve wijsheid. Als minst bekende van de twaalf olympische goden, eerstgeboren en oudste kind van Rhea en Kronos, die ook de ouders waren van Zeus, Demeter, Hera, Poseidon en Hades, wordt zij in mythen nauwelijks genoemd, omdat zij nooit deelnam aan twisten, conflicten, wedstrijden of oorlogen, noch verwikkeld raakte in seksuele of romantische escapades. Ook is zij zelden in menselijke gedaante door schilders of beeldhouwers afgebeeld – ze was de godin zonder persona, zonder identificeerbare fysieke kenmerken of karakteristieke pose die in kunstwerken te herkennen waren.

Huis noch tempel waren gewijd voordat Hestia er binnenging. Aan haar werden de grootste offers gebracht. Ze was een spirituele aanwezigheid, het gewijde vuur. Haar gloed zorgde voor licht en warmte in de tempels van alle andere godheden, en in de woningen van de mensen. Heilige gastvrijheid, de tempel als onschendbaar toevluchtsoord, en Hestia’s ongeschonden maagdelijkheid houden archetypisch verband met elkaar en maken deel uit van ons sociale en culturele erfgoed. De veiligheid van gasten en de bescherming van de tempel (later de kerk) zijn nog altijd innig gekoesterde conventies. Als godin van de huiselijke haard vertegenwoordigde Hestia persoonlijke geborgenheid en geluk, saamhorigheid en de belangrijke verplichting tot gastvrijheid.

Eigenaars en personeel van Hotel Restaurant Hestia zetten deze traditie graag voort. 

CONTACT

043 409 04 05

info@hotelrestauranthestia.nl

Diepstraat 7, 6245BJ Eijsden