HOTEL RESERVEREN

Uw reservering is pas van kracht, nadat wij deze via e-mail hebben bevestigd.


Velden met een * zijn verplicht.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ga akkoord met de voorwaarden en huisregels van Hotel Restaurant Hestia
 
 

Voorwaarden van Hotel Restaurant Hestia:

U kunt 7 dagen van te voren gratis annuleren, valt u buiten de 7 dagen verzoeken wij u om het volledige bedrag te vergoeden.


Huisregels van Hotel Restaurant Hestia:

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden

             met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de

                bedrijfsleiding melden.

 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de

             dichtstbijzijnde brandmelder in.

 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te

             worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Minderjarige

                personen dienen altijd te worden vergezeld door een ouder /

                    verzorger (min. 25 jaar oud).

 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, een ieder die

             zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij       

                calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als

                   ondersteunend materiaal getoond worden aan de autoriteiten.

 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Hotel Restaurant Hestia is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal

              van uw bezittingen.

 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het

             hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor

                enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die

                   bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

                                                   

↓ HET IS VERBODEN OM ↓

 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het

             moedwillig beschadigen van eigendommen van Hotel Restaurant             

                Hestia kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie-

                   en/of vernieuwingskosten.

 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgas te gebruiken en/of mee te nemen tijdens uw bezoek aan ons

             hotel, binnengebrachte lachgasflessen en patronen zullen wij

                confisqueren en ontvangt u niet meer terug.

 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek,

             onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.

 • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te

             verblijven.

 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van

             seksuele activiteiten.

 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt

             wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in

                rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op

                   de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,-

                      aan u worden doorbelast.

 • Huisdieren zijn niet toegestaan in Hotel Restaurant Hestia
CONTACT

043 409 04 05

info@hotelrestauranthestia.nl

Diepstraat 7, 6245BJ Eijsden